Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az első generációs

First generation Első generációs
1956 Monterey -
Production Termelést 1950-1956 1950-1956
Engine(s) Motor (ok) 255 in³ Flathead V8 255 in ³ Flathead V8 -
256 in³ Y-block V8 256 in ³ Y-block V8 -

The Monterey was introduced in 1950 as a high-end two-door hardtop in the same vein as the Ford Crestliner . A Monterey-ben vezették be 1950-high-end kétajtós keménytetős az ugyanúgy, mint a Ford Crestliner. The Mercury line got a styling refresh for 1952, and added a convertible and four-door sedan to the Monterey lineup. A Mercury vonal van egy stílusa frissíteni kell az 1952-ben, és hozzátette, az átváltható értékpapír és négyajtós szedán a Monterey felhozatal. A station wagon bowed for 1953, the same year a Monterey became Ford's forty-millionth car produced. [ 2 ] 1954 saw the introduction of the new 186 hp (139 kW) overhead valve Y-block V8. A kombi lehajtott az 1953-ban, ugyanebben az évben a Monterey-ben a Ford-negyven egymilliomodik autót gyártott. [2] 1954-ben bevezették az új 186 lóerős (139 kW) felső szelep Y-block V8.

For 1955 the car lost its status as Mercury's top model, replaced by the Montclair. Mert 1955 az autó elvesztette státuszát Mercury csúcsmodell, helyébe a Montclair. The same year, it gained the 292 cu in (4.8 L) Y-block from the Thunderbird , producing 188 hp (140 kW) with the standard transmission or 198 with the Merc-O-Matic. [ 3 ] Ugyanebben az évben is megszerezte a 292 cu in (4,8 L) Y-blokk a Thunderbird, előállításához 188 LE (140 kW), a szabványos átviteli és 198 a Merc-O-Matic. [3]

1956 brought another new engine, the 235 hp (175 kW) 312. [ 3 ] 1956 hozott egy új motor, a 235 lóerős (175 kW) 312. [3]

[ edit ] Second generation [Szerkesztés] Második generációs

Second generation Második generációs
1958 Monterey -
Production Termelést 1957-1960 1957-1960
Engine(s) Motor (ok) 312 in³ Y-block V8 312 in ³ Y-block V8 -
383 in³ MEL V8 383 in ³ MEL V8 -

The fullsize Mercury was redesigned for 1957 and grew considerably larger as well, riding on an exclusive 122 in wheelbase. A fullsize Mercury újratervezték: a 1957 és növekedett jelentősen nagyobb is, lovaglási kizárólagos 122-ban tengelytávval. A new frame design allowed a lower floor which made the car look lower and longer. Az új keret kialakítása lehetővé tette az alacsonyabb padló tette az autót keresni alsó és hosszabb. The station wagons were divested from the Monterey series, with the Commuter, Voyager, and Colony Park lines. Az állomás kocsik is elidegenítették a Monterey sorozat, a Commuter, Voyager és a Colony Park vonalak. The 312 Y-block gained 20 horsepower to go with the added weight, and the 290 hp (220 kW) 368 cu in (6 L) Lincoln Y-block V8 became an option. [ 3 ] Az Y-312 blokk 20 lóerős nyert, hogy menjen el a súlyt, és a 290 lóerős (220 kW) 368 cu in (6 L) Lincoln Y-block V8 vált lehetőség. [3]

1958 brought quad headlamps, as well as an all-new engine: the 383 cu in (6.3 L) MEL V8. 1958 hozta quad fényszórók, valamint egy teljesen új motor: a 383 cu in (6,3 L) MEL V8. With the new engine came the Multi-Drive three-speed automatic transmission. [ 4 ] Az új motor jött a Multi-Drive három sebességes automata váltó. [4]

With the discontinuation of the low-price Medalist and a trend towards fuel economy, the 1959 Monterey returned to the 312, with 210 hp (160 kW). [ 4 ] A felfüggesztése az alacsony ár és a bajnok tendencia üzemanyag-takarékosság, az 1959-es Monterey visszatért a 312, a 210 lóerős (160 kW). [4]

[ edit ] Third generation [Szerkesztés] A harmadik generációs

Third generation Harmadik generációs
1963 Monterey Breezeway
Production Termelést 1961-1964 1961-1964
Engine(s) Motor (ok) 292 cu in Y-block V8 292 cu in Y-block V8 -
352 in³ FE V8 352 in ³ FE V8 -
390 in³ FE V8 390 in ³ FE V8 -
406 in³ FE V8 406 in ³ FE V8 -
Wheelbase Wheelbase 120 in (3,050 mm) 120 (3.050 mm)
Related Kapcsolt Mercury Meteor Mercury Meteor
Mercury Marauder Mercury Marauder
Ford Galaxie A Ford Galaxie

Mercury's full-size offerings were completely revamped for 1961. Mercury teljes méretű kínálatát teljesen átalakított a 1961. The Montclair and Park Lane were discontinued and the Meteor was added at the bottom of the range, making Monterey once again the top of Mercury's lineup. A Montclair és a Park Lane megszüntették, és a Meteor volt hozzá alján a tartomány, így Monterey ismét tetején Mercury felhozatal. The 292 cu in (4.8 L) Y-block was standard, with 352 cu in (5.8 L) and 390 cu in (6.4 L) versions of the FE V8 available. [ 5 ] A 292 cu in (4,8 L) Y-blokk volt szabványt, 352 cu in (5,8 L) és 390 cu in (6,4 L) változatai FE V8-as áll rendelkezésre. [5]

The Meteor nameplate was moved to a new intermediate line for 1962, so the Monterey 6 with a 135 hp (101 kW) 223 cu in (3.7 L) Mileage Maker straight-six was added to fill the gap, but only for this year. [ 5 ] A Meteor névtábla áthelyezték az új köztes sort 1962-ben, így a 6 Monterey egy 135 lóerős (101 kW) 223 cu in (3,7 L) KM Maker soros hathengeres egészül ki, amely pótolná ezt a hiányosságot, de csak ebben az évben. [5] A

1963 brought the "Breezeway" a powered vertical rear window, as well as a 406 cu in (6.7 L) FE engine. 1963 hozta a "Breezeway" a motoros függőleges hátsó ablak, valamint egy 406 cu in (6,7 L) FE motor. The 352 was dropped. A 352-ben csökkent. At mid-year, the fastback Marauder was introduced. [ 1 ] Az év közepe, a csapottvégű Marauder vezették be. [1]

Monterey became the entry-level full-size Mercury again for 1964, with the return of the Montclair and Park Lane. Monterey vált a belépő szintű teljes méretű Mercury ismét 1964-ben a visszatérését a Montclair és a Park Lane-en. The 406 was replaced by the 427 cu in (7 L) version, producing 410 hp (310 kW) standard with an option for 425 hp (317 kW). [ 1 ] A 406-os váltotta fel a 427 cu in (7 L) változat, termelő 410 LE (310 kW) szabvány szerint, egy lehetőség a 425 lóerős (317 kW). [1]

[ edit ] Fourth generation [Szerkesztés] Negyedik generációs

Fourth generation Negyedik generációs
1965 Monterey kabrió
Production Termelést 1965-1968 1965-1968
Engine(s) Motor (ok) 390 in³ FE V8 390 in ³ FE V8 -
410 in³ FE V8 410 in ³ FE V8 -
427 in³ FE V8 427 in ³ FE V8 -
428 in³ FE V8 428 in ³ FE V8 -
Transmission(s) Transmission (s) 3-speed Cruise-O-Matic 3 sebességes Cruise-O-Matic
3-speed C6 automatic 3 sebességes C6-os automata
Wheelbase Wheelbase 123 in (3,120 mm) 123 (3.120 mm)

The full-size Mercurys were redesigned for 1965 with a new torque-box frame and a more slab-sided look. A teljes méretű Mercurys is áttervezték az 1965-ben egy új nyomaték-doboz kocka és egy nyurga megjelenés. The Breezeway window was now only available on pillared sedans, with all hardtops being fastbacks. A Breezeway ablak most már csak az oszlopos szedánok, minden felépítmények, hogy fastbacks.

The Mercury-exclusive 410 cu in (6.7 L) and the 428 cu in (7 L) FE engines were added for 1966. A Mercury-exclusive 410 cu in (6,7 L) és a 428 cu in (7 L) FE motorral egészítették ki a 1966.

1967 brought a refresh, and the vertical Breezeway roofline disappeared although they could still be had with a drop-down rear window. 1967 hozta el egy frissítés, és a függőleges Breezeway tetővonal eltűntek bár még mindig lehetne még egy lenyíló hátsó ablak. The 410 was dropped for 1968. [ 1 ] A 410-ben visszaesett a 1968. [1] A

[ edit ] Fifth generation [Szerkesztés] Az ötödik generáció

Fifth generation Ötödik generáció
1971 Monterey sedan
Production Termelést 1969-1972 1969-1972
Engine(s) Motor (ok) 390 in³ FE V8 390 in ³ FE V8 -
400 in³ Cleveland V8 400 in ³ Cleveland V8 -
Transmission(s) Transmission (s) 3-speed C6 automatic 3 sebességes C6-os automata
Wheelbase Wheelbase 124 in (3,150 mm) 124 (3.150 mm)

For 1969, the Monterey's wheelbase grew to 124 inches. A 1969, a Monterey nőtt a tengelytáv 124 centi. The redesigned Mercurys were intended to emulate the Lincoln Continental . Az újratervezett Mercurys célja az volt, hogy mások is kövessék a Lincoln Continental.

The 400 cu in (6.6 L) Cleveland V8 was added for 1971, the last year for the 390. A 400 cu in (6,6 L) Cleveland V8 egészítették ki az 1971-ben az elmúlt évben a 390.

[ edit ] Sixth generation [Szerkesztés] Hatodik generáció

Sixth generation Hatodik generációs
Mercury Monterey sedan
Production Termelést 1973-1974 1973-1974
Engine(s) Motor (ok) 400 in³ Cleveland V8 400 in ³ Cleveland V8 -
Transmission(s) Transmission (s) 3-speed C6 automatic 3 sebességes C6-os automata
Wheelbase Wheelbase 124 in (3,150 mm) 124 (3.150 mm)

The 1973 redesign brought boxier styling and the federally-mandated 5 mph bumpers. Az 1973-as újratervezése hozott boxier stílus és a szövetségi-mandátummal 5 mph lökhárítók. The Monterey was discontinued after 1974, as the Grand Marquis had been introduced as the new top-line Mercury, shifting the lesser Marquis models down to take the Monterey's place. A Monterey-ben megszűnt 1974 után, mivel a Grand Marquis vezettek be, mint az új felső-line Mercury, hárítva a kisebb modellek márki le, hogy a Monterey helyét.

[ edit ] The Monterey in Canada [Szerkesztés] A Monterey-ben Kanadában

The Monterey was sold in Canada as the Mercury Meteor, a nameplate belonging to a US -market car produced from 1961-1963. A Monterey-ben eladták kanada, mint a Mercury Meteor, a névtábla tartozó amerikai piacra gyártott autó 1.961-1.963. In Canada, the Meteor was sold under three trim lines; the LeMoyne, Montcalm, and Rideau, respectively. Kanadában, a Meteor eladták három felszereltségi tételek, a Lemoyne, Montcalm, és Rideau, ill. Canadian Meteors were sold after the US Monterey was retired, beginning in 1964 and ultimately ending in 1976. Kanadai Meteorok adtak el az Egyesült Államok után Monterey-ben nyugdíjba vonult, először 1964-ben és végül 1976-ban ér véget. From 1974-1976, Canadian Meteors were re-badged Marquis models following the discontinuation of the US model Monterey in 1974. From 1974-1976, kanadai Meteors újból badged Marquis modellt befejezését követően az amerikai modell Monterey 1974-ben.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

uzsa

(T.R, 2009.09.30 15:54)

szia!!!!!ez is nagyon jó!!!ügyes vagy:))))))puszi