Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az első generáció (1948-1952)

First generation Első generációs
1950 Ford F-1 -
Production start Termelés kezdete 1948 1948
Production end Termelés oldaláról 1952 1952
Assembly Gyülekezési Dearborn, Michigan , USA Dearborn, Michigan, USA
Edison, New Jersey , USA Edison, New Jersey, USA
Long Beach, California , USA Long Beach, Kalifornia, USA -
Norfolk, Virginia , USA Norfolk, Virginia, USA -
St. Paul, Minnesota , USA St. Paul, Minnesota, USA -
St. Louis, Missouri , USA St. Louis, Missouri, USA -
Hapeville, Georgia , USA Hapeville, Georgia, USA -
Highland Park, Michigan , USA Highland Park, Michigan, USA
Body style(s) Body style (s) 2-door pickup 2-ajtós pickup
Engine(s) Motor (ok) 226 cu in (3.7 L) Straight-6 226 cu in (3,7 L) Straight-6
239 cu in (3.9 L) Flathead V8 239 cu in (3,9 L) Flathead V8 -
254 cu in (4.2 L) Straight-6 254 cu in (4,2 L) Straight-6
337 cu in (5.5 L) Flathead V8 337 cu in (5,5 L) Flathead V8 -
215 cu in (3.5 L) Straight-6 215 cu in (3,5 L) Straight-6
279 cu in (4.6 L) Y-block V8 279 cu in (4,6 L) Y-block V8 -
317 cu in (5.2 L) Y-block V8 317 cu in (5,2 L) Y-block V8 -
Transmission(s) Transmission (s) 3-speed manual 3 sebességes kézi
4-speed manual 4-sebességes kézi
5-speed manual 5-sebességes kézi

The first F-Series truck (known as the Ford Bonus-Built) was introduced in 1948, replacing the company's previous car-based pickup line. Az első F-sorozat teherautó (más néven a Ford bónusz-Built) 1948-ben vezették be, mely felváltja a cég korábbi autó-alapú pickup line. It was a modern-looking truck with a flat, one-piece windshield and integrated headlights. Ez egy modern megjelenésű teherautó egy sima, egy darabból álló szélvédő és az integrált fényszórók. Options were the "See-Clear" windshield washer (operated by foot plunger), passenger side windshield wiper & sun visor, and passenger side taillight. Opciók volt a "See-Clear" szélvédő mosó (működtetett gyalog dugattyú), utas oldali ablaktörlővel & napellenző, és utas oldali hátsó lámpája. The F-1 truck was also available with additional chrome and two horns as an option. Az F-1 teherautó is rendelkezésre állt kiegészítő króm és két szarva mint lehetőséget. All F-series were available in " Marmon-Herrington All Wheel Drive" until 1959. Az összes F-sorozat volt elérhető "Marmon-Herrington All Wheel Drive" 1959-ig.

Design of the F-Series truck changed little from 1948 to 1952. Design az F-sorozat teherautó nem sokat változott 1948-1952. From 1948–1950, the grill was a series of horizontal bars and the headlights were set into the fenders. 1948-1950 óta, a grill-ben egy sor vízszintes rúd, és a fényszórókat állítottak be a sárvédők. For 1951 and 1952, the headlights were connected by a wide aerodynamic cross piece with three similarly aerodynamic supports. A 1951 és 1952, a fényszórók voltak összekötve egy széles aerodinamikai kereszt darab három hasonló aerodinamikai támogat. The rear window was wider in the later trucks and the dashboard was redesigned. A hátsó ablak szélesebb volt a későbbi kamionok és a műszerfal is átalakították.

F-series trucks were built at sixteen different Ford plants. F-sorozatú tehergépkocsik építették tizenhat különböző Ford növények. Serial numbers indicate the truck model, engine, year, assembly plant, and unit number. Sorszámát adja meg a teherautó-modell, motor, év, összeszerelő üzem, és az egység számát. The most common model was the F-1 with a 6 ½-foot bed followed by the F-2 and F-3 Express models with an 8-foot (2.4 m) bed. A leggyakoribb modell, az F-1-re 6 és fél méteres ágy, majd az F-2 és F-3 Express modellek egy 8 láb (2,4 m) ágyban.

The models are: A modellek a következők:

 • F-1 : 1/2 ton (4,700 GVWR max) F-1: 1 / 2 tonna (4.700 GVWR max) a
 • F-2 : 3/4 ton (5,700 GVWR max) F-2: 3 / 4 ton (5.700 GVWR max) a
 • F-3 : Heavy Duty 3/4 ton (6,800 GVWR max) F-3: Heavy Duty 3 / 4 ton (6.800 GVWR max) a
 • F-3 : Parcel Delivery (7,000 GVWR max) & optional rear spring pkg (7,800 GVWR max) F-3: a csomagszállítás (7.000 GVWR max) és opcionális hátsó rugós pkg (7.800 GVWR max)
 • F-4 : 1 ton (7,500 GVWR max) & optional 1¼ ton pkg (10,000 GVWR max) F-4: 1 tonna (7.500 GVWR max) + választható 1 ¼ ton pkg (10.000 GVWR max)
 • F-5 : 1½ ton: Conventional, school bus, and cab over engine (COE) (10,000-14,500 GVWR) F-5: 1 ½ ton: Hagyományos, iskola busz, és a vezetőfülke a motor fölött (ET) (10,000-14,500 GVWR)
 • F-6 : 2 ton: Conventional, school bus, and COE (14,000-16,000 GVWR) F-6: 2 ton: Hagyományos, iskolabusz, és a COE (14,000-16,000 GVWR)
 • F-7 : Conventional (17,000-19,000 GVWR) F-7: A hagyományos (17,000-19,000 GVWR)
 • F-8 : Conventional (20,000-22,000 GVWR) F-8: A hagyományos (20,000-22,000 GVWR)

Engines: Motorok:

Engine Motort Years Évvel Power Hatalom Usage Használati
226 CID Flathead 6 226 CID Flathead 6 1948-51 1.948-51 95 hp (71 kW) at 3,300 rpm 95 LE (71 kW) 3300 fordulat / perc F-1 through F-6 F-1-F-6 -
239 CID Flathead V8 239 CID Flathead V8 - 1948-52 1.948-52 100 hp (75 kW) at 3,800 rpm 100 LE (75 kW) 3800 fordulat / perc F-1 through F-6 F-1-F-6 -
254 CID Flathead 6 254 CID Flathead 6 1948-51 1.948-51 110 hp (82 kW) at 3,400 rpm 110 LE (82 kW) 3400 fordulat / perc F-6 only F-6 csak
337 CID Flathead V-8 337 CID Flathead V-8 1948-51 1.948-51 145 hp (108 kW) at 3,600 rpm 145 lóerős (108 kW) 3600 fordulat / perc F-7 and F-8 Az F-7 és F-8
215 CID OHV Straight-6 215 CID OHV Straight-6 1952-53 1.952-53 101 hp (75 kW) 101 LE (75 kW)  
279 Y-block (EAL) 279 Y-blokk (EAL) 1952-55 1.952-55 145 hp (108 kW) at 3,800 rpm 145 lóerős (108 kW) 3800 fordulat / perc F-7 only F-7 csak
317 Y-block (EAM) 317 Y-blokk (EAM) 1952-55 1.952-55 155 hp (116 kW) at 3,900 RPM 155 lóerős (116 kW) 3900 fordulat / perc F-8 only F-8 csak

Transmissions: Közvetítések:

 • 3-speed light duty, F-1 only 3 sebességes könnyű, csak az F-1
 • 3-speed heavy duty, F-1 through F-5 3 sebességes nehéz, F-1-F-5
 • 4-speed (spur gear), F-1 through F-6 4-speed (spur felszerelés), F-1-F-6
 • 4-speed Synchro-Silent, F-4 through F-6 4 sebességes Synchro-Néma, F-4-F-6
 • 5-speed overdrive, F-7 and F-8 5 sebességes overdrive, F-7 és F-8
 • 5-speed direct drive, F-7 and F-8 5 sebességes közvetlen hajtású, F-7 és F-8

[ edit ] Second generation (1953–1956) [Szerkesztés] A második generáció (1953-1956)

Second generation Második generációs
1955 F-100 -
Production start Termelés kezdete 1953 1953
Production end Termelés oldaláról 1956 1956
Assembly Gyülekezési Dearborn, Michigan , USA Dearborn, Michigan, USA
Edison, New Jersey , USA Edison, New Jersey, USA
Long Beach, California , USA Long Beach, Kalifornia, USA -
Norfolk, Virginia , USA Norfolk, Virginia, USA -
St. Paul, Minnesota , USA St. Paul, Minnesota, USA -
St. Louis, Missouri , USA St. Louis, Missouri, USA -
Sao Bernardo do Campo , Brazil Sao Bernardo do Campo, Brazília
Hapeville, Georgia , USA Hapeville, Georgia, USA -
Louisville, Kentucky , USA Louisville, Kentucky, USA -
San Jose, California , USA San Jose, California, USA
Highland Park, Michigan , USA Highland Park, Michigan, USA
Body style(s) Body style (s) 2-door pickup 2-ajtós pickup
Engine(s) Motor (ok) 215 CID (3.5 L) I6 215 CID (3,5 L) I6
223 CID (3.7 L) Mileage Maker I6 223 CID (3,7 L) KM Maker I6
239 CID (3.9 L) Flathead V8 239 CID (3,9 L) Flathead V8 -
239 CID (3.9 L) Y-block V8 239 CID (3,9 L) Y-block V8 -
272 CID (4.5 L) Y-block V8 272 CID (4,5 L) Y-block V8 -

The F-Series was redesigned for 1953 with a more integrated look. Az F-sorozat újratervezték: a 1953-ban egy integráltabb megjelenés. The pickups also acquired their now familiar names: The F-1 now became the F-100 , the F-2 now became the F-250 , and the F-3 now became the 1 ton F-350 . A pickupok is megszerezte a már jól ismert nevek: Az F-1 vált, F-100, F-2 vált, F-250 és az F-3 vált, 1 tonnás F-350. Starting on the 1956 models, Ford offers the very rare "Low GVWR " versions of each model. Kezdődően az 1956-os modell, a Ford kínál a nagyon ritka "Alacsony GVWR" változata minden modell. Interior amenities were new, including a dome light, lighter, arm rests, and sun visors. Interior amenities voltak újak, beleértve a kupola könnyű, könnyebb, kartámaszok, valamint a napellenzők. On March 13, 1953, "Ford-O-Matic" automatic transmissions became an option. Március 13-án, 1953, "Ford-O-Matic" automata sebességváltóval vált lehetőség.

1954 saw the introduction of the new 239 CID overhead valve Y-block V8, dubbed "Power King." [ citation needed ] Canadian models, however, (including the Mercury M-Series ), retained the flathead. 1954-ben bevezették az új 239 CID felső szelep Y-block V8, szinkronizált "Power King." [Forrás?] Canadian modellek azonban (beleértve a Mercury M-sorozat), megtartotta a Flathead. The inline six was increased in size, and power steering was introduced as an option. Az inline hat nőtt a méret, és a szervo kormány vezette be, mint egy lehetőséget.

Second generation trucks were built in Brazil from 1957 to 1962 as the F-100, F-350 and F-600. A második generációs teherautók épült Brazília 1957-1962, mint az F-100, F-350 és az F-600 fő.

Models: Modellek:

 • F-100 : 1/2 ton (5,000 GVWR max) F-100: 1 / 2 tonna (5.000 GVWR max) a
 • F-110 : 1/2 ton (4,000 GVWR max) F-110: 1 / 2 tonna (4.000 GVWR max) a
 • F-250 : 3/4 ton (7,400 GVWR max) F-250: 3 / 4 ton (7.400 GVWR max) a
 • F-260 : 3/4 ton (4,900 GVWR max) F-260: 3 / 4 ton (4.900 GVWR max) a
 • F-350 : 1 ton (9,800 GVWR max) F-350: 1 tonna (9.800 GVWR max) a
 • F-360 : 1 ton (7,700 GVWR max) F-360: 1 tonna (7.700 GVWR max) a

Engines: Motorok:

Engine Motort Years Évvel Power Hatalom
215 CID Straight-6 215 CID Straight-6 1953 1953 101 hp (75 kW) 101 LE (75 kW)
239 CID Flathead V8 239 CID Flathead V8 - 1953 1953 100 hp (75 kW) 100 LE (75 kW)
223 CID Mileage Maker I6 223 CID KM Maker I6 1954-55 1.954-55 115 hp (86 kW) 115 LE (86 kW)
239 CID Y-block V8 239 CID Y-block V8 - 1954-55 1.954-55 130 hp (97 kW) 130 LE (97 kW) és
223 CID Mileage Maker I6 223 CID KM Maker I6 1956 1956 137 hp (102 kW) 137 lóerős (102 kW)
272 CID Y-block V8 272 CID Y-block V8 - 1956 1956 173 hp (129 kW) 173 lóerős (129 kW)

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Blood insistence chart

(AGawlilapayopy, 2018.10.08 03:35)

Compression est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-sans-ordonnance-pas-cher/

What is a bracing blood stress

(Aunfontifs, 2018.07.27 04:05)

Pression arterielle est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-et-prix/