Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. 1936-1942 1936-1942

First generation full-size Century Első generációs teljes méretű Century
1941 Buick Century
Production Termelést 1936-1942 1936-1942
Body style(s) Body style (s) 4-door sedan -4-ajtós szedán
Layout Elrendezését FR layout FR layout
Engine(s) Motor (ok) 320.2 in³ at 120 hp (89 kW) I8 320,2 in ³ 120 LE (89 kW) I8

Buick renamed its entire model lineup for the 1936 model year to celebrate the engineering improvements and design advancements over their 1935 models. Buick átnevezett teljes modell felállás a 1936-es modellévre, hogy megünnepeljük a műszaki újítások és a fejlesztések tervezése során a 1935 modelleket. Buick's Series 40 model range became the Special , the Series 80 became the Roadmaster and the Series 90—Buick's largest and most luxurious vehicles, became the Limited . Buick Series 40 modellsorozatának vált külön, a Series 80 volt az Roadmaster és a Series 90-Buick legnagyobb és legfényűzőbb járművek vált Limited. The Century took the place of the Series 60. Században vette át a helyét a Series 60.

The basic formula for the 1936 to 1942 Century was established by mating shorter wheelbase Buick Special bodies to Buick's most powerful eight-cylinder engine. Az alap képlet az 1936-1942 Century hozta létre párosodás rövidebb tengelytáv Buick Special szervek Buick legerősebb nyolchengeres motorral. While the Special was powered by Buick's 233 in³ was rated 93 hp (69 kW) at 3200 rpm, Centuries produced between 1936 to 1942 were powered by Buick's inline 320.2 in³ at 120 hp , making them the fastest Buicks of the era and capable of sustained speeds of 95 mph plus, earning the Century the nickname "the banker's hot rod." Miközben a különleges hajtotta Buick 233 in ³-ben eddig 93 LE (69 kW) 3200 fordulat / perc, évszázadokkal között gyártott 1936-1942 volt powered by Buick inline 320,2 ³ ban 120 lóerős, hogy azok a leggyorsabb Buicks a kor és amely képes a fenntartható sebessége 95 km / h plusz, kereső Évszázad beceneve "a bankár hot rod."

The Century was discontinued at the end of the abbreviated 1942 model year, during which total model production only accounted for about ten percent of Buick's total output. A század végén leállították a szűkített 1942-es modellektől, amely során a teljes gyártási modell csak mintegy tíz százalékát Buick teljes kimenetét.

2. 2. 1954-1958 1954-1958

Second generation full-size Century A második generációs teljes méretű Century
Buick Century 4-Dorrars Sedan 1956
Production Termelést 1954-1958 1954-1958
Body style(s) Body style (s) 4-door sedan -4-ajtós szedán
2-door coupe 2-ajtós coupe
2-door convertible 2-ajtós kabrió
4-door hardtop station wagon -4-ajtós keménytetős kombi
Layout Elrendezését FR layout FR layout
Engine(s) Motor (ok) 322 in³ V8 322 in ³ V8 -

In 1954, Buick reintroduced the Century using the same formula of mating the smaller, lighter Buick Special body to its largest and most powerful 322 cubic inch V8 engine with the intent of giving Buick a performance vehicle. 1954-ben újra bevezették a Buick Century megegyező képlet a párzás a kisebb, könnyebb Buick Special szervezet a legnagyobb és legerősebb 322 cubic inch V8-as motor azzal a szándékkal, amely a Buick előadás járművet. Included in the model lineup during this period was a station wagon model, a body style that had been unavailable during the Century's first production period of 1936 to 1942. Szerepel a modell felállás ebben az időszakban volt egy kombi modell, a karosszéria, hogy már nem elérhető alatt a század első olyan időszak a 1936-1942.

In 1955, the California Highway Patrol placed a large fleet order for Century 2-door sedans, a body style unavailable to the general public. 1955-ben, a California Highway Patrol elhelyezett egy nagy flottát, hogy a Century 2-ajtós szedánok, a felépítmény kialakítása nem elérhető a nagyközönség számára. It combined the Special 2-door sedan body shell with Century powertrain and trim. Kombinál a különleges 2-ajtós szedán karosszéria és a hajtáslánc Century vágáshoz. Broderick Crawford was shown driving a 2-door Century sedan during the first season of his popular syndicated TV series "Highway Patrol". Broderick Crawford mutatták vezetésével 2-ajtós szedán század folyamán az első szezonban a népszerű TV-sorozat szindikált "Highway Patrol". (In later seasons he'd drive a four-door Century, like his real life counterparts in the California Highway Patrol.) (A későbbi időszakokat hed meghajtó egy négyajtós Century, mint az igazi élet kollégáik a California Highway Patrol).

The Century remained Buick's performance line, with engine power rising from 200 (SAE gross) in 1954, to 236 in 1955, to 255 in 1956, and topping out at 300 from a bored-out 364 cubic inch engine in 1957-58, the last model years for the full sized Century line. A Buick Century maradt teljesítményét sor, a motor teljesítménye 200-ról (SAE bruttó) 1954-ben 236, 1955-tól 255-1956-ban, és a feltöltés meg 300-ból egy unatkozó-out 364 köbhüvelyk motor 1957-58, a modell elmúlt években a teljes méretű Century vonal.

Because the Century was considered the senior "small Buick", the model received GM's only hardtop station wagon, the Century Caballero , from 1957 through 1958. Mert a Century tűnt a magas rangú "kis Buick, a modell megkapta a GM csak keménytetős kombi, a Century Caballero, 1957-át 1958. The Caballero's expensive tooling, plus its limited sales appeal, caused GM to abandon the hardtop station wagon body style going into its planned 1959 divisional-wide new design program. A Caballero drága szerszám, valamint a korlátozott értékesítési fellebbezés miatt lemondott a GM keménytetős kombi karosszéria megy a tervezett 1959-megosztási szintű új design programot.

For 1959, Buick renamed the Century the Invicta . A 1959, Buick Century átnevezték az Invicta.

3. 3. 1973-1977 1973-1977

Third generation Harmadik generációs
1973 Buick Century Gran Sport
Production Termelést 1973-1977 1973-1977
Assembly Gyülekezési Flint, Michigan , United States Flint, Michigan, Egyesült Államok
Framingham, Massachusetts , United States A Framingham, Massachusetts, Egyesült Államok
Body style(s) Body style (s) 2-door coupe 2-ajtós coupe

4-door sedan -4-ajtós szedán
4-door station wagon -4-ajtós kombi
Layout Elrendezését FR layout FR layout
Platform Platformra A-body A-testület
Engine(s) Motor (ok) 231 in³ V6 231 in ³ V6 -
350 in³ V8 350 in ³ V8 -
455 in³ V8 455 in ³ V8 -
403 in³ V8 (1977 wagons only) 403 in ³ V8 (1977 vagonok esetén)
Related Kapcsolt Buick Regal Királyi tájain Buick
Chevrolet Malibu A Chevrolet Malibu -
Oldsmobile Cutlass Oldsmobile Cutlass
Pontiac Grand Prix A Pontiac Grand Prix

The Buick Century nameplate returned the rear-wheel drive intermediate A-body , shared with siblings like the Pontiac Grand Prix , Pontiac LeMans , Pontiac GTO , Pontiac Can-Am, Pontiac Grand Am , and Oldsmobile Cutlass Supreme . When all of GM's intermediate models were redesigned in 1973, the Century name replaced Skylark on Buick's mid-size sedans and wagons and some coupes. A Buick Century névtábla visszaküldte a hátsókerék-hajtású közreműködő szervezet A-, megosztva a testvéreket, mint a Pontiac Grand Prix, Pontiac Lemans, Pontiac GTO, Pontiac Can-Am, Pontiac Grand Am, és Oldsmobile Cutlass Supreme. Ha minden a GM köztes modellek volt újratervezett 1973-ban a Century név helyett a Buick Skylark közepes méretű szedánok és vagonok és néhány Coupé. Beginning at this point, Century was a mainstay of Buick's smaller line, along with the new upmarket Regal coupe. Elején ezen a ponton, Century volt támasza Buick kisebb vonal, valamint az új igényes Regal coupe. It was available with two- and four-barrel versions of the Buick 350 , putting out 150 and 175 horsepower (130 kW) respectively. Ez volt a rendelkezésre álló két-és négy hordó változatai Buick 350, kinyújtva 150 és 175 lóerős (130 kW) volt. The 250 hp 455 was also an option. A 250 lóerős 455 volt is egy opció.

With the vanishing of the Skylark coupe after 1972, the Century inherited the potent Gran Sport performance option. While the Stage I 455 in³ (7.5 L) V8 was somewhat diminished from its performance heyday due to emission controls, the Century GS coupes of 1973 to 1975 remained strong performers by the standards of the time. Az eltűnés a pacsirta Coupé után 1972-ben a Century örökölte a potens Gran Sport teljesítmény választás. Míg az I. ütem 455 in ³ (7.5 L) V8 kissé csökkent annak teljesítménye miatt fénykorában a kibocsátás ellenőrzésére, a Century of GS Coupé 1973 1975 továbbra is erős maradt az előadóművészek előírások által az idő. At the other end of the power spectrum, to meet fuel economy regulations, some later models of this generation were equipped with 231 in³ (3.8 L) V6s. A skála másik végén a teljesítmény-spektrum, hogy megfeleljen a tüzelőanyag-előírások, egy későbbi modellekben ennek a nemzedéknek volt felszerelve 231 in ³ (3.8 L) V6s.

In 1973 and 1974, the Luxus high-end trim level was offered for the Century, but for 1975 that line was renamed the Century Custom. 1973-ban és 1974-ben a high-end Luxus felszereltségi szint kínálnak a Century, de ezt a vonalat 1975-ben átkeresztelték a Century Custom. Also beginning in 1975, the new 110 hp (82 kW) 231 V6 was installed as standard equipment, and the optional big-block 455 was now exclusive to the station wagon. Szintén 1975-ben kezdődő, az új 110 lóerős (82 kW) 231 V6 volt telepítve, mint standard berendezés, és az opcionális big-block 455 volt, most már kizárólag a kombi. After the 455's demise, the Oldsmobile 403 was available on 1977 Century wagons. Miután a 455 a bukása, az Oldsmobile 403 elérhető volt 1977 Century kocsik. GM intermediates got a facelift for 1976, giving the Century quad rectangular headlamps and a taller, flatter grille. GM köztes kapott egy megszépül a 1976, amely a Century quad szögletes fényszórók és egy magasabb, laposabb hűtőrács.

Between 1975 and 1977, a Buick Special coupe was marketed as part of the Century model lineup as an entry level vehicle. 1975 és 1977 között, egy Buick Special kupé hozták forgalomba részeként század modell felállás mint egy belépő szintű jármű. Called the "Century Special" in Buick literature, the coupe was based on the 2-door fastback body style but had a special landau roof that covered most of the quarter glass, giving it the appearance of the higher-lever formal roof cars. Az úgynevezett "különleges Century" a Buick az irodalom, a kupé alapja a 2-ajtós karosszéria csapottvégű hanem egy speciális "Landau" tető, hogy kiterjedt a negyedév üveg, megadva neki a megjelenése a nagyobb kar hivatalos tető autókat. 1976 and 1977 models had a unique body-color header panel. 1976 és 1977 modellek voltak egyedülálló szervezet színű fejléc panel.

4. 4. 1978-1981 1978-1981

Fourth generation Negyedik generációs
Buick Century Aeroback
Production Termelést 1978-1981 1978-1981
Assembly Gyülekezési Framingham, Massachusetts , United States A Framingham, Massachusetts, Egyesült Államok
Body style(s) Body style (s) 2-door coupe 2-ajtós coupe
4-door sedan -4-ajtós szedán
4-door station wagon -4-ajtós kombi
Layout Elrendezését FR layout FR layout
Platform Platformra A-body A-testület
Engine(s) Motor (ok) 196 cu in Buick V6 196 cu in Buick V6 -
231 cu in Buick V6 231 cu in Buick V6 -
265 cu in Pontiac V8 265 cu in Pontiac V8 -
301 cu in Pontiac V8 301 cu in Pontiac V8 -
350 cu in Oldsmobile diesel V8 350 cu in Oldsmobile V8-as dízel
Transmission(s) Transmission (s) 3-speed THM200, 250, 350 3 sebességes THM200, 250, 350
3-speed manual 3-sebességes kézi
4-speed Saginaw manual 4 sebességes manuális Saginaw
Wheelbase Wheelbase 108.1 in (2,746 mm) 108,1 in (2.746 mm)
Length Hossz 196 in (4,978 mm) 196-ben (4.978 mm)
Curb weight Teljesítményadatok 3130-3425 lb 3130-3425 lb
Related Kapcsolt Buick Regal Királyi tájain Buick
Chevrolet Malibu A Chevrolet Malibu -
Oldsmobile Cutlass Oldsmobile Cutlass
Pontiac Grand Prix A Pontiac Grand Prix

In 1978, a downsized, redesigned Century appeared in the form of a fastback coupe ("aeroback") and sedan (the body was shared with the Oldsmobile Cutlass Salon ), as well as a more traditionally styled station wagon. 1978-ban, egy leépítjük újratervezett században megjelentek a formájú csapottvégű coupe (aeroback ") és a szedán (a szervezet osztotta az Oldsmobile Cutlass Salon), valamint egy hagyományosan úgynevezett kombi. The car was over a foot shorter, several inches narrower, and several hundred pounds lighter than its predecessor. V6 engines were still standard due to fuel economy regulations. The base engine was Buick's new 196, introduced specifically for the Century and Regal. Az autót egy láb rövidebb, több hüvelykkel keskenyebb, és több száz fontot könnyebb, mint elődje. V6-os motor még mindig szabvány miatt a tüzelőanyag-előírásokat. Az alap motor volt Buick új 196 bevezetett, kimondottan a Századvég és a Regal. The 231 and the Chevrolet 305 were options. A 231 és a 305 Chevrolet voltak lehetőségeket. The Pontiac 265 and 301 replaced the Chevrolet engine for 1979. Pontiac a 265 és 301 helyett a Chevrolet motorja 1979.

One of the more rare models of this time was the 1979 to 1980 Century Turbo Coupe , powered by a turbocharged version of the 3.8 L V6, which offered V8-like performance with more reasonable fuel consumption. Az egyik ritka modell ez alkalommal volt a 1979-1980 Century Turbo Coupe, hajtja meg a turbófeltöltős változata 3,8 L V6, amely felkínálta neki, mint a V8-as teljesítménye a több ésszerű üzemanyag-fogyasztást. The Turbo Coupe was not nearly as popular as the similar Regal Turbo Sport Coupe of the time, and total production is estimated to be less than 2,500. A Turbo Coupe nem volt olyan népszerű, mint a hasonló Regal Turbo Sport Coupe az idő, és a teljes termelés a becslések szerint kevesebb, mint 2500.

The fastback sedan also did not sell well (in common with the similar Cutlass Salon sedan) and it was revamped as a more conventional notchback in 1980. A csapottvégű szedán is, nem értékesítette is (közös a hasonló Cutlass Salon szedán), és volt egy átalakított hagyományosabb notchback 1980-ban. The "Limited" coupe was also dropped this year. A "Limited" Coupe is csökkent ebben az évben. For 1981, the fastback coupe was dropped. A 1981-ben a csapottvégű kupé elvetették. With the introduction of the new front wheel drive Century in 1982 (see below), the existing notchback sedan and wagon models were transferred to the Regal line. Bevezetésével az új elsőkerék-század 1982-ben (lásd alább), a meglévő notchback szedán és a kombi modellek kerültek át a Regal vonal.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.