Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


[ edit ] 1967–69 [Szerkesztés] 1967-69

Second generation Második generációs
1967 Plymouth Barracuda átváltható (1968 sárvédők és 1969 csíkozás)
Production Termelést 1967–1969 1967-1969
Body style(s) Body style (s) 2-door fastback coupe 2-ajtós csapottvégű coupe
2-door notchback coupe 2-ajtós notchback coupe
2-door convertible 2-ajtós kabrió
Platform Platformra A-body A-testület
Engine(s) Motor (ok) 225 cu in (3.7 L) Slant-6 I6 225 cu in (3,7 L) Slant-6 I6
273 cu in (4.5 L) LA V8 273 cu in (4,5 L) LA V8 -
318 cu in (5.2 L) LA V8 318 cu in (5,2 L) LA V8 -
340 cu in (5.6 L) LA V8 340 cu in (5,6 L) LA V8 -
383 cu in (6.3 L) B V8 383 cu in (6,3 L) B V8 -
440 cu in (7.2 L) RB V8 440 cu in (7,2 L) RB V8 -
426 cu in (7 L) 2x4bbl HEMI RB V8 426 cu in (7 L) 2x4bbl RB HEMI V8 -
Related Kapcsolt Dodge Dart Dodge Dart
Plymouth Valiant : Plymouth Valiant

The second-generation Barracuda, now a 108 inches (2,743 mm) wheelbase A-body still sharing many components with the Valiant, was fully redesigned with Barracuda-specific sheet metal styling and its own range of models including convertibles as well as fastback and notchback hardtops. A második generációs Barracuda, most egy 108 inches (2.743 mm), tengelytávja A-testület még sok közös elemeknek a Valiant, teljesen újratervezték a Barracuda-specifikus sheet metal stílus és saját termékskálát beleértve cabrio valamint csapottvégű és notchback felépítmények.

1969 Plymouth Barracuda 1969 Plymouth Barracuda

The new Barracuda was styled chiefly by John E. Herlitz and John Samsen . [ 3 ] It was less rectilinear than the Valiant, with coke-bottle side contours and heavily revised front and rear end styling. Az új Barracuda stílusú volt, főleg John E. Herlitz és a John Samsen. [3] A kevesebb volt egyenes vonalú, mint a Valiant, a koksz-palack oldalán kontúrok és jelentősen átdolgozott első és hátsó vége stílus.

1968 Plymouth Barracuda 1968 Plymouth Barracuda

Design cues included a concave rear deck panel, wider wheel openings, curved side glass, and S-curved roof pillars on the notchback. Design dákó tartalmazott homorú hátsó fedélzet panel, szélesebb kerék nyílások, hajlított üveg oldalán, és az S-ívelt tető pillére a notchback.

The rear portion of the roof on the fastback coupe was more streamlined, and the back glass, raked at a substantially horizontal angle, was much smaller compared with that of the previous model. Hátsó részén a tető a csapottvégű coupe volt, egyszerűbbek, és a hátsó üveg, jutalékos egy alapvetően vízszintes szög, sokkal kisebb volt, szemben az előző modelltől. Also, the use of chrome trim on the external sheet metal was more restrained. Ezenkívül a felhasználását króm szegély a külső fémlemez volt visszafogott.

During this time frame the first US Federal auto safety standards were phased in, and Chrysler's response to the introduction of each phase distinguishes each model year of the second-generation Barracuda: Ennyi idő alatt az Egyesült Államok első szövetségi automatikus biztonsági előírásokat is vezetik be, és a Chrysler válasza bevezetése egyes fázisok megkülönbözteti minden modell év második generációs Barracuda:

  • 1967: no sidemarker lights or reflectors . 1967: nincs sidemarker fények vagy prizma.
  • 1968: round sidemarker lights without reflectors. 1968: kerek lámpák sidemarker reflektorok nélkül.
  • 1969: rectangular sidemarker reflectors without lights. 1969: téglalap alakú sidemarker reflektorok nélkül fények.

As the pony-car class became established and competition increased, Plymouth began to revise the Barracuda's engine options. Mivel a póni-kategóriáénak alakult és a verseny nőtt, Plymouth elkezdte felülvizsgálni a Barracuda motorja lehetőségeket.

1967 Barracuda fastback 1967 Barracuda csapottvégű

In 1967, while the 225 slant-6 was still the base engine, the V8 options ranged from the 2-barrel and 4-barrel versions of the 273 to a seldom-ordered 383 cu in (6.3 L) "B" big-block , the latter available only with the Formula S package. 1967-ben, míg az 225 ferde 6 még mindig az alapmotor a V8 lehetőségek között mozgott a hordó és a 2-4-hordó változata 273 olyan ritkán rendezett 383 cu in (6,3 L) "B" big-block , az utóbbi csak a Forma-S csomagot.

In 1968 the 273 was replaced by the 318 cu in (5.2 L) LA engine as the smallest V8 available, and the new 340 cu in (5.6 L) LA 4bbl was released. 1968-ban a 273 váltotta fel a 318 cu in (5,2 L) LA motort használja, mint a legkisebb V8-as áll rendelkezésre, és az új 340 cu in (5,6 L) LA 4bbl adták. The 383 Super Commando engine was upgraded with the intake manifold, camshaft, and cylinder heads from the Road Runner and Super bee, but the more restrictive exhaust manifolds specific to the A-body cars limited its output to 300 bhp (224 kW). [ 6 ] A 383 Super Commando motor frissítették, a szívócső, vezérműtengely, hengerfej és a Road Runner és a Super méh, hanem a szigorúbb kipufogócsonkok jellemző az A-body autók korlátozta kimenet a 300 lóerős (224 kW). [ 6] A

'67 Barracuda Notchback '67 Barracuda Notchback

Also in 1968, Chrysler made approximately 50 fastback Barracudas equipped with the 426 cu in (7 L) Hemi for Super Stock drag racing. [ 2 ] These cars were assembled by Hurst Performance and featured lightweight items such as lightweight Chemcor side glass, fiberglass front fenders, and hood with scoop, lightweight seats, and sound deadener and other street equipment such as rear seats omitted. Szintén 1968-ban, a Chrysler készült mintegy 50 csapottvégű Nyilascsukák szerelni a 426 cu in (7 L) Hemi Super Stock drag racing. [2] Ezek az autók voltak által összeszerelt Hurst Performance and featured könnyű tételek, például a könnyű Chemcor oldalüveg, üvegszál front sárvédő és a motorháztető a lapát, könnyű ülések, és a hang deadener és egyéb berendezések, például utcai hátsó ülések elhagyható. An included sticker indicated that the car was not for use on public roads; it could run the quarter in the mid 10s in 1968. [ 2 ] Egy matricát is jelezte, hogy az autó nem volt használható a közutakon lehetett futtatni a negyed közepén 10-es évek 1968-ban. [2]

'67 Plymouth Barracuda '67 Plymouth Barracuda
1969 Barracuda Nyilascsukafélék 1969

Today, original Hemi super stock Barracudas (and similarly configured Dodge Darts) are highly prized collector vehicles, with original unaltered cars commanding high prices [ 7 ] Ma, eredeti Hemi super stock Nyilascsukák (és hasonlóan konfigurált Dodge Darts) rendkívül nagyra becsülik begyűjtő járművek, eredeti változatlan autók parancsoló magas árak [7]

For the South African export market, a 190 bhp (140 kW) high-performance version of the 225 slant-6 called Charger Power was offered with 9.3:1 compression, 2-barrel carburetor, more aggressive camshaft , and low-restriction exhaust system. A dél-afrikai export piacon, egy 190 lóerős (140 kW), nagy teljesítményű változata 225 ferde 6 nevű töltő hatalmat felajánlani 9.3:1 tömörítés, 2 hordó karburátor, agresszívabb vezérműtengely, és a kis-korlátozás kipufogórendszer .

A handful of Savage GTs were also built from the second-generation Barracuda. Egy maroknyi Savage GTS is épült a második generációs Barracuda.

In 1969 Plymouth placed increased emphasis on providing and marketing performance. 1969-ben Plymouth helyezett nagyobb hangsúlyt fektet a biztosító és a gazdasági teljesítményt. A new option was the Mod Top , a vinyl roof covering with a floral motif, available 1969 and 1970. Egy új lehetőség az volt a Mod Top, vinil tetőburkolat virág mintával, a rendelkezésre álló 1969-ben és 1970-ben. Plymouth sold it as a package with seat and door panel inserts done in the same pattern. [ 8 ] Plymouth értékesített, mint egy csomag ülések és az ajtók panel lapkák megtenni ugyanazt a mintát. [8]

The 1969 version of the 383 engine was upgraded to increase power output to 330 bhp (246.1 kW), and a new trim package called 'Cuda was released. Az 1969-es változata 383 motor frissítették, hogy növelje teljesítmény 330 LE (246,1 kW), és egy új felszereltségi csomagot nevezik 'Cuda adták. The 'Cuda, based on the Formula S option, was available with either the 340, 383 and new for 1969 the 440 Super Commando V8 . A 'Cuda alapuló Formula S opció volt elérhető sem a 340, 383 és új a 1969-ben a 440 Super Commando V8.

[ edit ] 1970–74 [Szerkesztés] 1970-74

Third generation Harmadik generációs
1971 Plymouth Barracuda
Also called Más néven Plymouth 'Cuda : Plymouth 'Cuda
Production Termelést 1970–1974 1970-1974
Body style(s) Body style (s) 2-door notchback coupe 2-ajtós notchback coupe
2-door convertible 2-ajtós kabrió
Platform Platformra E-body E-testület
Engine(s) Motor (ok) 198 cu in (3.2 L) Slant-6 I6 198 cu in (3,2 L) Slant-6 I6
225 cu in (3.7 L) Slant-6 I6 225 cu in (3,7 L) Slant-6 I6
318 cu in (5.2 L) LA V8 318 cu in (5,2 L) LA V8 -
340 cu in (5.6 L) LA V8 340 cu in (5,6 L) LA V8 -
360 cu in (5.9 L) LA V8 360 cu in (5,9 L) LA V8 -
383 cu in (6.3 L) B V8 383 cu in (6,3 L) B V8 -
426 cu in (7 L) Hemi V8 426 cu in (7 L) Hemi V8 -
440 cu in (7.2 L) RB V8 440 cu in (7,2 L) RB V8 -
Related Kapcsolt Dodge Challenger Dodge Challenger

The redesign for the 1970 Barracuda removed all its previous commonality with the Valiant. Az átalakítás az 1970-es Barracuda eltávolította az összes korábbi, egységesen a Valiant. The original fastback design was deleted from the line and the Barracuda now consisted of coupe and convertible models. Az eredeti terv csapottvégű törölték a pálya és a Barracuda már állt kupé és kabrió modellek. The all-new model, styled by John E. Herlitz , was built on a shorter, wider version of Chrysler's existing B platform , called the E-body . A teljesen új modell, az úgynevezett John E. Herlitz épült meg rövidebb, szélesebb változata Chrysler jelenlegi "B" platformja, az úgynevezett E-testület. Sharing this platform was also the newly launched Dodge Challenger ; however, no sheet metal interchanged between the two cars, and the Challenger had a 2-inch (51 mm) longer wheelbase. Megosztásának ez a platform volt az újonnan indított Dodge Challenger, azonban nincs fémlemez kicserélhető a két autó, és a Challenger volt a 2-es (51 mm) hosszabb tengelytávval.

The E-body Barracuda was now "able to shake the stigma of 'economy car'." [ 9 ] Three versions were offered: the base Barracuda (BH), the luxury oriented Gran Coupe (BP), and the sport model 'Cuda (BS). Az E-testület Barracuda most már "tudja rázni a megbélyegzés, a" gazdaság autó '. "[9] Három változatban is kínálják: alap Barracuda (BH), a luxus-orientált Gran Coupe (BP), valamint a sport modellt" Cuda (BS). The high-performance models were marketed as 'Cuda deriving from the 1969 option. A nagy teljesítményű modellek forgalmazható "Cuda származó 1969-es választás. The E-body's engine bay was larger than that of the previous A-body, facilitating the release of Chrysler's 426 cu in (7 L) Hemi for the regular retail market. Az E-szervezet motortér nagyobb volt, mint a korábbi A-testület, ami megkönnyíti a kiadását a Chrysler 426 cu in (7 L) Hemi a rendszeres kiskereskedelmi piacon.

Two six-cylinder engines were available — a new 198 cu in (3.2 L) version of the slant-6, and the 225 — as well as six different V8s: the 318, 340, 383, 440-4bbl, 440-6bbl, and the 426 Hemi. [ 10 ] The 440- and Hemi-equipped cars received upgraded suspension components and structural reinforcements to help transfer the power to the road. A két hathengeres motor is rendelkezésre áll - egy új, 198 cu in (3,2 L) verziója ferde 6, és a 225 -, valamint hat különböző V8s: a 318, 340, 383, 440-4bbl, 440-6bbl, és a 426 Hemi. [10] A 440 - és a Hemi felszerelt autókat kapott frissített felfüggesztés alkatrészek és szerkezeti erősítések, hogy segítse át a hatalmat az útra.

Other Barracuda options included decal sets, hood modifications, and some unusual "high impact" colors such as "Vitamin C", "In-Violet", and "Moulin Rouge". Barracuda más választási lehetőség matrica készletek, kapucni módosításokat, és néhány szokatlan "nagy hatás" színben, mint a "C vitamin", "In-lila" és a "Moulin Rouge".

Swede Savage and Dan Gurney raced identical factory-sponsored AAR (All American Racers) 'Cudas in the 1970 Trans-Am Series . Swede Savage és Dan Gurney futott azonos gyár által szponzorált AAR (All American Racers) "Cudas az 1970 Trans-Am Series. The cars qualified for three pole positions but did not win any Trans-Am races; the highest finish was 2nd at Road America. [ citation needed ] Az autók minősített három pole pozíció, de nem nyert semmilyen Trans-Am versenyen, a legmagasabb volt befejezni a 2. Road America. [Szerkesztés]

A street version of the AAR 'Cuda was produced, powered by the 340 cu in (5.6 L) "six pack" (three two-barrel carburetors) engine. Egy utcai változata AAR 'Cuda előállították, powered by a 340 cu in (5,6 L) "hat csomag" (két-három hordó carburetors) motor.

The Barracuda was changed slightly for 1971, with a new grille and taillights, seat, and trim differences. A Barracuda megváltozott kissé a 1971, az új hűtőmaszk és a hátsó lámpák, az ülés, és a kárpitozás különbségeket. This would be the only year that the Barracuda would have four headlights , and also the only year of the fender "gills" on the 'Cuda model. Ez lenne az egyetlen olyan év, amikor a Barracuda volna négy fényszóró, valamint az egyetlen évben a sárvédő "kopoltyúk" a 'Cuda modellt.

The 1971 Barracuda engine options would remain the same as that of the 1970 model, except the 4-barrel carbureted 440 engine was not available; all 440-powered Barracudas had a six-barrel carburetor setup instead. Az 1971-es motor Barracuda lehetőségek maradna ugyanaz, mint az 1970-es modell, kivéve a 4-hordó carbureted 440 motor nem állt rendelkezésre, az összes 440-meghajtású Nyilascsukák volt egy hat hordó karburátor beállítás helyett. The 426 Hemi remained available, and the Hemi-powered 1971 Barracuda convertible is now considered one of the most valuable collectible muscle cars. A 426 Hemi továbbra is rendelkezésre áll, és a Hemi Barracuda 1971-hajtású kabrió ma tartják az egyik legértékesebb gyűjthető izom autók. Only eleven were built, seven of which were sold domestically, and examples of these cars have sold for US$ 2 million. [ 11 ] Csak tizenegy építettek, amelyek közül hét belföldön értékesített, és példa ezekre autók leütési US $ 2 millió euró. [11]

In 1970 and 1971, the shaker hood and the Spicer-built Dana 60 rear axle were available. 1970-ben és 1971-ben az rázógép motorháztető és a Dana Spicer építésű 60 hátsó tengely is rendelkezésre állnak. The shaker hood was available with 340, 383, 440-4bbl and 440-6bbl, and 426 Hemi engines. A shaker csuklya volt elérhető a 340, 383, 440-4bbl és 440-6bbl, és 426 Hemi motorok. The heavy-duty (and heavy) Dana 60, with a 9¾ in ring gear, was standard equipment with manual transmissions and 440-6bbl and 426 Hemi engines, and was optional on those with the automatic transmission . A nehéz (és nehéz) Dana 60, a 9 ¾ gyűrűs felszerelés, alapfelszerelés volt a manuális sebességváltóval és a 440-6bbl és 426 Hemi motorok, és választható volt azokon az automata sebességváltóval.

1974 Plymouth 'Cuda 1974 Plymouth 'Cuda

After another grille and taillight redesign in 1972, the Barracuda would remain unchanged through 1974, with dual headlights and four circular taillights. A másik után, hűtőrács és hátsó lámpa átalakítása 1972-ben, a Barracuda változatlan maradna révén 1974, a kettős fényszórók és a négy kerek hátsó lámpák. Big Block engines (383, 440, & 426 Hemi) were no longer offered; and the 318 was added to the 'Cuda (BS) as the base engine. Big Block motor (383, 440, és 426 Hemi) már nem ajánlott, és a 318-ben felvették a 'Cuda (BS), mint az alapmotor. This continued through 1974 with the 340 being dropped in lieu of the HP 360. Ez folytatódott 1974-ledobták a 340 helyett 360 a HP.

As with other American vehicles of the time, there was a progressive decrease in the Barracuda's performance. Mint minden más amerikai járművek az időben volt egy fokozatos csökkent a Barracuda teljesítményét. To meet increasingly stringent safety and exhaust emission regulations, big-block engine options were discontinued. Hogy megfeleljen az egyre szigorodó biztonsági és kipufogógáz-kibocsátási előírások, big-block motor lehetőséget megszüntették. The remaining engines were detuned year by year to reduce exhaust emissions, which also reduced their power output. A fennmaradó motorok detuned évről-évre csökkenti a kipufogógáz-kibocsátás, ami szintén csökkentette a teljesítmény. There was also an increase in weight as bumpers became larger, and starting in 1970, all E body doors were equipped with heavy steel side-impact protection beams. Volt is egy súlygyarapodás, mint lökhárítók volt nagyobb, és 1970-től kezdődően, minden E testület ajtók volt felszerelve nehéz acél oldalsó ütközésvédelmét gerendák. By 1974, only the 318 and 360 engines were available. Által 1974-ben csak a 318 és 360 motorok álltak rendelkezésre. Higher fuel prices and performance-car insurance surcharges deterred many buyers as the interest in high performance cars waned. A magasabb üzemanyagárak és a teljesítmény-gépjármű-biztosítás pótdíjak vissza több, mint a vásárlói érdeklődést a nagy teljesítményű autók waned. Sales had dropped dramatically after 1970, and Barracuda production ended April 1 , 1974 , ten years to the day after it had begun. Eladások drasztikusan csökkentek volna 1970 után, és a termelés befejeződött Barracuda április 1, 1974, tíz évvel az azt követő napon kezdődött.

[ edit ] After 1974 [Szerkesztés] 1974 után

A 1975 Barracuda was planned before the end of the 1970-74 model cycle. A Barracuda 1975-ben tervezett vége előtt a 1.970-74 modell ciklust. Plymouth engineers sculpted two separate concepts out of clay, both featuring a Superbird -inspired aerodynamic body, and eventually reached a consensus upon which an operational concept car could be built. Plymouth mérnökök kifaragott két külön fogalom ki agyag, mindkettő egy Superbird által inspirált aerodinamikai test, és végül konszenzusra jutott, amelyek alapján a működési koncepció autót lehet építeni. Due to a rapidly changing automotive market, the concepts were scrapped and the 1975 Barracuda was not put into production. [ 12 ] Miatt a gyorsan változó autópiac, de az elv selejteztek, és a 1975 Barracuda nem állt a termelésbe. [12]

The Barracuda is today a muscle car sought by collectors, though the rarity of specific models and option combinations today is largely the result of low buyer interest and production when the vehicles were new. A Barracuda ma egy muscle car keresett a gyűjtők, bár ritkasága különleges modellek és opciók kombinációjára, ma főleg a vevő az alacsony kamatok és a termelés, amikor a jármű új volt.

In 2007, Motor Trend magazine reported a rumor that the Chrysler Group was considering reviving the Barracuda in 2009 [ 13 ] alongside the revived Dodge Challenger to compete with the Ford Mustang and new Chevrolet Camaro . 2007-ben a Motor Trend magazin egy hír, hogy a Chrysler-csoport volt, figyelembe véve, újraindult a Barracuda 2009-ben [13] mellett a megújult Dodge Challenger a versenyt a Ford Mustang és az új Chevrolet Camaro. Because the Plymouth brand was withdrawn from the market in 2001, the new Barracuda would be branded as a Chrysler. Mivel a Plymouth márka vonni a forgalomból 2001-ben, az új Barracuda lenne, mint egy márkás Chrysler. However, a Chrysler official called the Barracuda's reintroduction unlikely. [ citation needed ] Mindazonáltal, a Chrysler hivatalos néven Barracuda a visszatelepítés valószínű. [Szerkesztés]

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.